Over ons

Stichting Kom Beter Binnen

De Stichting Kom Beter Binnen (KBB) wil dat alle kerkelijke gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking.
KBB adviseert zoveel mogelijk kerken in woord en daad om een betere toegankelijkheid te bewerkstelligen, zodat iedereen zonder belemmeringen aan de eredienst en andere activiteiten van de kerk kan deelnemen.
KBB heeft de afgelopen jaren met een landelijke enquête onder de aangesloten kerken de voorzieningen voor gehandicapten onderzocht. De resultaten van dit onderzoek vindt u op onze website.

Organisatie

KBB wordt gesteund door de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Remonstrantse Broederschap.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerkgenootschappen, te weten:

  • Dhr. M.J. te Winkel, wnd. voorzitter / wnd. penningmeester
  • Dhr. A.P.C. Kaland, secretaris

Correspondentieadres

Koudorpstraat 45
4361 BS Westkapelle
e-mail: kbb@kerkinactie.nl
giro: 2533855 t.n.v. Stichting Kom Beter Binnen, Leidschendam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort No. 41153365

Bijdragen

Wij zijn afhankelijk van giften en van bijdragen die door de deelnemende diaconieën aan ons ter beschikking worden gesteld. Als u ons werk willen steunen, dan is ons gironummer: 2533855 t.n.v. Stichting Kom Beter Binnen.


Lettergrootte